la casă În concluzie: 0,00 Lei
  Luni-Vineri 10:30-16:00

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate a zenwire.lv
DOCUMENT PRIVIND POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

1 Dispoziții generale

Prezentul document este o anexă la Termeni și condiții. Prin utilizarea serviciilor noastre, ne încredințați informațiile dumneavoastră. Această Politică de confidențialitate are doar rolul de a vă ajuta să înțelegeți ce informații și date sunt colectate și în ce scop, precum și pentru ce le folosim. Aceste date sunt foarte importante pentru noi, așa că vă rugăm să citiți cu atenție acest document, deoarece stabilește principiile și modalitățile prin care prelucrăm și protejăm datele dumneavoastră personale. Acest document stabilește, de asemenea, principiile de utilizare a "cookie-urilor".
Prin prezenta declarăm că respectăm principiile de protecție a datelor cu caracter personal și toate reglementările legale prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal (respectiv Monitorul Oficial 2015, poziția 2135) și de Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Persoana ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate are dreptul de a ne solicita informații complete privind modul în care utilizăm datele sale cu caracter personal. Întotdeauna ne străduim să vă informăm în mod clar despre datele pe care le colectăm, despre modul în care le folosim, despre scopurile pentru care sunt destinate și cui le transmitem, despre protecția pe care o asigurăm pentru aceste date atunci când sunt transmise altor părți și vă oferim informații despre instituțiile pe care le puteți contacta în caz de îndoială.
Vânzătorul aplică măsuri tehnice, cum ar fi: măsuri de protecție fizică a datelor cu caracter personal, măsuri hardware pentru infrastructura IT și de telecomunicații, măsuri de protecție în cadrul instrumentelor software și al bazelor de date, precum și măsuri organizatorice pentru a asigura o protecție adecvată a datelor cu caracter personal prelucrate și, în special, pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva divulgării către terți neautorizați, împotriva obținerii de către o persoană neautorizată și a utilizării acestora în scopuri necunoscute, precum și împotriva modificării, pierderii, deteriorării sau distrugerii accidentale sau intenționate a acestor date.
În conformitate cu Termenii și condițiile și cu prezentul document, avem acces exclusiv la date. De asemenea, accesul la datele cu caracter personal poate fi încredințat altor entități prin intermediul cărora se efectuează plăți, care colectează, prelucrează și stochează date cu caracter personal în conformitate cu Termenii și Condițiile acestora, precum și entităților însărcinate cu îndeplinirea unei comenzi. Accesul la datele cu caracter personal este acordat entităților menționate mai sus în măsura în care este necesar și numai în măsura în care este necesar pentru a asigura prestarea serviciilor.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate numai în scopurile pentru care v-ați dat consimțământul prin apăsarea câmpurilor relevante ale formularului furnizat pe site sau în orice alt mod expres. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. personale este consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor dvs. sau cerința de a furniza serviciul (de exemplu, comanda unui Produs) pe care l-ați comandat de la noi (în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) - RODO.

 

2 Principii de confidențialitate

Luăm în serios confidențialitatea. Ne caracterizează respectul pentru confidențialitate și cel mai mare confort posibil și garantat în utilizarea serviciilor noastre.
Apreciem încrederea pe care utilizatorii ne-o acordă prin faptul că ne încredințează datele lor personale în scopul procesării unei comenzi. Întotdeauna folosim datele cu caracter personal într-un mod corect și astfel încât să nu dezamăgim această încredere, doar în măsura în care este necesar pentru a procesa comanda, inclusiv pentru prelucrarea acesteia.
Aveți dreptul de a fi informat în mod clar și complet cu privire la modul în care utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal și la scopurile pentru care acestea sunt necesare. Întotdeauna vă informăm în mod clar cu privire la datele pe care le colectăm, cum și cui le furnizăm și vă oferim informații cu privire la persoanele pe care le puteți contacta în cazul în care aveți preocupări, întrebări sau comentarii.
În cazul în care avem îndoieli cu privire la utilizarea de către noi a datelor dvs. personale, vom lua imediat măsuri pentru a clarifica și a rezolva aceste îndoieli, vom răspunde la toate întrebările aferente în mod complet și integral.
Vom lua toate măsurile rezonabile pentru a proteja datele de utilizator împotriva utilizării necorespunzătoare și necontrolate și pentru a le proteja în mod cuprinzător.
Facem toate eforturile pentru a ne proteja împotriva accesului neautorizat, modificării, divulgării și distrugerii neautorizate a informațiilor aflate în posesia noastră. În special:
Controlăm metodele de colectare, stocare și prelucrare a informațiilor, inclusiv măsurile de securitate fizică pentru a ne proteja împotriva accesului neautorizat la sistem.
Acordăm acces la datele cu caracter personal doar acelor angajați, contractori și reprezentanți care au nevoie de acces la acestea. În plus, aceștia sunt obligați prin contract să păstreze o confidențialitate strictă, să ne permită să inspectăm și să verificăm modul în care își îndeplinesc atribuțiile și se pot confrunta cu consecințe în cazul în care nu își îndeplinesc aceste obligații.
Vom respecta toate legile și reglementările aplicabile privind protecția datelor și vom coopera cu autoritățile de protecție a datelor și cu agențiile autorizate de aplicare a legii. În absența unor reglementări privind protecția datelor, vom acționa în conformitate cu principiile general acceptate de protecție a datelor, cu regulile de conviețuire socială, precum și cu obiceiurile stabilite.
Modalitatea exactă de protecție a datelor cu caracter personal este inclusă în politica de protecție a datelor cu caracter personal (ODO: politica de securitate, regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal, instrucțiunea de gestionare a sistemului informatic) Din motive de securitate, datorită procedurilor descrise în aceasta, este accesibilă doar organelor de control ale statului.
Administratorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este Paweł Kosmider, numele companiei: Paweł Kosmider , NIP: 9721296053, ul. Wojciechowskiego 6b/133, 60-685 Poznań, Tel 696 402 568 mail: zenwire.sklep@gmail.com
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RODO. Furnizarea datelor dumneavoastră nu este obligatorie, dar este necesară pentru a lua măsurile corespunzătoare înainte de încheierea contractului și de executarea acestuia. Vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către alți destinatari cărora li se încredințează prelucrarea datelor cu caracter personal în numele și în beneficiul nostru. Datele dvs. vor fi transferate în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RODO, în cazul în care interesul legitim este executarea corespunzătoare a contractelor/ comenzilor. În plus, vom partaja datele dumneavoastră personale cu alți parteneri de afaceri. Stocăm datele cu caracter personal colectate în Spațiul Economic European ("SEE"), dar este posibil ca acestea să fie transferate într-o țară din afara SEE și prelucrate acolo. Orice transfer de date cu caracter personal se efectuează în conformitate cu legislația aplicabilă. În cazul în care datele sunt transferate în afara SEE, folosim clauze contractuale standard și Scutul de confidențialitate ca măsuri de protecție pentru țările în care Comisia Europeană nu a constatat un nivel adecvat de protecție a datelor.
Datele dumneavoastră cu caracter personal legate de încheierea și executarea unui contract de executare a contractelor vor fi prelucrate pe perioada de executare și pentru o perioadă nu mai mare decât cea prevăzută de lege, inclusiv de prevederile Codului civil și ale Legii contabilității, adică nu mai mult de 10 ani, începând cu sfârșitul anului calendaristic în care a fost executat ultimul contract.
Datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate în scopul încheierii și executării contractelor viitoare vor fi prelucrate până când vă veți opune.
Aveți dreptul la: de a avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și de a primi o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, de a rectifica datele inexacte; de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră (dreptul de a fi uitat) în circumstanțele prevăzute la articolul 17 din RODO; de a solicita restricționarea prelucrării datelor în cazurile indicate la articolul 18 din RODO, de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în cazurile indicate la articolul 21 din RODO, la portabilitatea datelor furnizate, prelucrate prin mijloace automatizate.
În cazul în care considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în mod ilegal, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere (Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal, ul. Stawki 2, Varșovia). Dacă aveți nevoie de informații suplimentare referitoare la protecția datelor sau dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să ne contactați prin poștă la adresa noastră poștală.
Dacă aveți întrebări cu privire la modul de gestionare a datelor dvs. personale, vă invităm să ne contactați prin intermediul paginii de pe care ați fost redirecționat către această politică de confidențialitate. Cererea dumneavoastră de contact va fi transmisă cu promptitudine persoanei desemnate relevante.
Utilizatorul are întotdeauna dreptul de a ne notifica dacă:
nu mai dorește să primească informații sau comunicări de la noi sub nicio formă;
doriți să primiți o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal aflate în posesia noastră;
să corectați, să actualizați sau să ștergeți datele dvs. personale din evidențele noastre;
doriți să raportați o încălcare, o utilizare necorespunzătoare sau abuzivă a datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Pentru a ne ajuta să răspundem sau să reacționăm la informațiile furnizate, vă rugăm să ne furnizați numele și alte detalii.

 

3 Domeniul de aplicare și scopul colectării datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personal necesare pentru a furniza serviciile noastre și în scopuri contabile și numai în astfel de scopuri, și anume :
în scopul plasării unei comenzi,
pentru încheierea contractului, reclamații și retragerea din contract,
emiterea unei facturi de TVA sau a unei alte chitanțe.

Colectăm, procesăm și stocăm următoarele date ale utilizatorului:
numele și prenumele,
adresa de reședință,
adresa de livrare (dacă este diferită de adresa de domiciliu),
numărul de identificare fiscală (NIP),
adresa de poștă electronică (e-mail),
numărul de telefon (mobil, telefon fix),
informații privind browserul de internet utilizat,
alte date cu caracter personal care ne sunt furnizate în mod voluntar.

Furnizarea datelor de mai sus de către dvs. este complet voluntară, dar și necesară pentru furnizarea completă a serviciilor.
Scopul colectării și prelucrării sau utilizării datelor de către noi:
Marketing direct, scopuri de arhivare a campaniilor publicitare;
îndeplinirea obligațiilor impuse de lege prin colectarea de informații privind activitățile nedorite;
Este posibil să transferăm date cu caracter personal către servere situate în afara țării dumneavoastră de reședință sau către entități afiliate, terțe părți cu sediul în alte țări, inclusiv țări din SEE (Spațiul Economic European, SEE - zonă de liber schimb și piață comună, care cuprinde țările Uniunii Europene și Asociația Europeană a Liberului Schimb AELS) în scopul prelucrării datelor cu caracter personal de către aceste entități în numele nostru, în conformitate cu prevederile prezentei Politici de confidențialitate și cu legile, obiceiurile și reglementările aplicabile privind protecția datelor.
Având în vedere circumstanțele, multe dintre țările în care sunt transferate aceste date cu caracter personal nu au același nivel de protecție juridică a datelor cu caracter personal ca cel aplicabil în țara dumneavoastră. Datele dvs. personale stocate într-o altă țară pot fi accesate, de exemplu, de către instanțe, autorități de aplicare a legii și autorități de securitate națională, în conformitate cu legislația țării respective. Sub rezerva cererilor de divulgare legală, ne angajăm să solicităm celor care prelucrează date cu caracter personal în afara țării dvs. să ia măsuri pentru a vă proteja datele într-un mod adecvat, în conformitate cu reglementările din legislația națională.

 

4 Politica "Cookies"

Colectăm informații conținute în mod automat în cookie-uri în scopul colectării datelor de utilizator. Un cookie este o bucată mică de text care este trimisă către browserul utilizatorului și pe care browserul o trimite înapoi la vizitele ulterioare pe site-ul web. Acestea sunt utilizate în principal pentru a vă menține sesiunea prin generarea și trimiterea unui identificator temporar atunci când vă conectați. Utilizăm cookie-uri "de sesiune" care sunt stocate pe echipamentul terminal al utilizatorului până când acesta se deconectează, dezactivează site-ul web sau oprește browserul web, și cookie-uri "permanente" care sunt stocate pe echipamentul terminal al utilizatorului pentru perioada specificată în parametrii cookie-urilor sau până când sunt șterse de către utilizator.
Cookie-urile adaptează și optimizează site-ul web și ofertele sale pentru nevoile utilizatorilor prin activități precum crearea de statistici privind vizualizările paginilor și asigurarea securității. Cookie-urile sunt, de asemenea, necesare pentru a menține sesiunea după ce părăsiți site-ul web.
Administratorul prelucrează datele conținute în cookie-uri de fiecare dată când vizitatorii vizitează site-ul web în următoarele scopuri:
optimizarea utilizării site-ului web;
identificarea utilizatorilor ca fiind conectați în prezent;
pentru a adapta grafica, opțiunile și alt conținut al site-ului web la preferințele individuale ale utilizatorului;
amintindu-și de completarea automată și manuală a formularelor de comandă sau a datelor de conectare furnizate de vizitator;
să colecteze și să analizeze statistici anonime privind utilizarea site-ului web în panoul de administrare și în google analytics
Pentru a crea liste de remarketing pe baza informațiilor despre preferințele, comportamentul, utilizarea site-ului și interesele dumneavoastră și pentru a colecta date demografice, precum și pentru a pune la dispoziție astfel de liste în AdWords și Facebook Ads.
crearea de segmente de date bazate pe informații demografice, interese și preferințe în ceea ce privește produsele/serviciile pe care le vizualizați.
pentru a utiliza datele demografice și de interes în rapoartele Analytics.

 

Utilizatorul poate, în orice moment, să blocheze și să șteargă complet colectarea de module cookie prin intermediul browserului său de internet.
În cazul în care utilizatorul blochează colectarea de module cookie pe dispozitivul său, acest lucru poate împiedica sau preveni utilizarea anumitor funcționalități ale site-ului web, la care utilizatorul are dreptul deplin, dar trebuie să fie conștient de limitările funcționalităților.
Utilizatorul care nu dorește să utilizeze cookie-uri în scopul descris mai sus le poate șterge manual în orice moment. Pentru instrucțiuni detaliate despre cum să procedați, vă rugăm să vizitați site-ul web al producătorului browserului de internet utilizat în prezent de către utilizator.
Mai multe informații despre cookie-uri sunt disponibile în meniul de ajutor al fiecărui browser web. Exemple de browsere web care acceptă aceste "module cookie":
Setări cookie Internet Explorer
Setări cookie Chrome
Setări cookie Firefox
Setări cookie Opera
Setări cookie Safari
Cookie-uri Android
Fursecuri de mure
Module cookie pentru iOS (Safari)
Cookie-uri Windows Phone

5 Drepturi și obligații

Avem dreptul și, în cazurile prevăzute de lege, obligația legală de a dezvălui o parte sau toate informațiile despre datele dumneavoastră cu caracter personal autorităților publice sau terților care fac o astfel de cerere de informații în conformitate cu legislația poloneză aplicabilă.
Utilizatorul are dreptul de a avea acces la conținutul datelor sale personale pe care le pune la dispoziție, utilizatorul poate corecta și completa datele în orice moment și, de asemenea, are dreptul de a solicita ștergerea datelor din bazele de date sau încetarea prelucrării acestora, fără a oferi niciun motiv. Pentru a-și exercita drepturile, utilizatorul poate, în orice moment, să trimită un mesaj corespunzător la adresa de e-mail sau în orice alt mod care oferă/consimte o astfel de solicitare.
O solicitare din partea utilizatorului de a șterge datele cu caracter personal sau de a înceta prelucrarea acestora poate duce la imposibilitatea completă de a furniza serviciile de către utilizator sau la restricționarea severă a acestora.
Ne angajăm să acționăm în conformitate cu legile și normele de conviețuire socială aplicabile.
Informații privind soluționarea extrajudiciară a litigiilor în materie de consum. Entitatea autorizată în sensul Legii privind gestionarea extrajudiciară a litigiilor de consum este Ombudsmanul financiar, a cărui adresă de internet este: www.rf.gov.pl.

 

6 Principii de bază în materie de siguranță

Fiecare utilizator ar trebui să aibă grijă de securitatea propriilor date și de securitatea dispozitivelor pe care le utilizează pentru a accesa internetul. Este imperativ ca un astfel de dispozitiv să dispună de un program antivirus cu o bază de date de definiții, tipuri și tipuri de viruși actualizată în mod regulat, o versiune securizată a browserului de internet utilizat și un firewall activat. Utilizatorul trebuie să verifice dacă sistemul de operare și programele instalate pe acesta au cele mai recente și compatibile actualizări, deoarece atacurile profită de erorile găsite în software-ul instalat.
Datele de acces la serviciile oferite pe internet - de exemplu, datele de logare, parolele, codurile PIN, certificatele electronice etc. - ar trebui să fie securizate într-un loc inaccesibil altora și imposibil de piratat de pe internet. Acestea nu ar trebui să fie divulgate sau stocate pe dispozitiv într-o formă care să permită accesul neautorizat și citirea lor de către persoane neautorizate.

Fiți precaut atunci când deschideți atașamente ciudate sau faceți clic pe linkuri din e-mailuri la care nu vă așteptați, de exemplu, de la expeditori necunoscuți sau din dosarul de spam.
Este recomandabil să activați filtrele antiphishing în browserul web, adică instrumente care verifică dacă o pagină web afișată este autentică și nu este folosită în scopuri de phishing, de exemplu, pentru a se da drept o persoană sau o instituție.
Fișierele trebuie descărcate numai de pe site-uri, servicii și pagini de încredere. Nu recomandăm instalarea de software din surse neverificate, în special de la editori necunoscuți cu o reputație neprobată. Acest lucru este valabil și pentru dispozitivele mobile, de exemplu, smartphone-uri, tablete.
Atunci când se utilizează o rețea Wi-Fi de acasă, parola trebuie să fie configurată astfel încât să fie sigură și greu de spart și nu trebuie să fie un model sau o secvență de caractere ușor de ghicit (de exemplu, numele străzii, numele gazdei, ziua de naștere etc.). De asemenea, se recomandă utilizarea celor mai înalte standarde de criptare posibile pentru rețelele Wi-Fi care pot fi utilizate pe echipamentul dumneavoastră, de exemplu WPA2.

 

 

7 Utilizarea plug-in-urilor pentru rețelele sociale

Pe paginile noastre pot fi găsite plug-in-uri, așa-numitele plug-in-uri ale rețelelor sociale facebook.com și Twitter și altele. Serviciile asociate sunt furnizate de Facebook Inc. și, respectiv, Twitter Inc.
Facebook este operat de Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA Facebook. Pentru a vedea plug-in-urile Facebook, accesați: https://developers.facebook.com/docs/plugins
Twitter este operat de Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA. Pentru a vizualiza plugin-urile Twitter, accesați: https://dev.twitter.com/web/tweet-button
Plug-in-ul transmite furnizorului său doar informații despre site-urile noastre web pe care le-ați accesat și la ce oră. În cazul în care, în timp ce vizualizați sau stați pe site-ul nostru, sunteți conectat la contul dvs. de Facebook sau Twitter, de exemplu, furnizorul poate combina interesele dvs., preferințele de informare și alte date obținute, de exemplu, prin apăsarea butonului "Like" sau lăsând un comentariu sau introducând numele profilului dvs. în căutări. Aceste informații vor fi, de asemenea, transmise de către browser direct către furnizor.
Puteți găsi informații mai detaliate despre colectarea și utilizarea datelor de către Facebook sau Twitter și despre protecția vieții private pe paginile următoare:
Sfaturi privind protecția datelor/privacy emise de Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Sfaturi privind protecția datelor/privacy emise de Twitter: https://twitter.com/privacy
Pentru a evita ca o vizită la contul dvs. de utilizator selectat de Facebook sau Twitter să fie înregistrată pe site-ul nostru, trebuie să vă deconectați din contul dvs. înainte de a naviga pe site-urile noastre.

 
înalt
Magazinul este în modul de previzualizare
Vezi versiunea completă a site-ului
Sklep internetowy Shoper.pl